Algemene voorwaarden

Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@destoor.nl of per post: de Stoor, Energiestraat 7, 1411 AN Naarden. U kunt ons ook bereiken op telefoonnummer 06 55 345 708.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Je stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden, vermeld op onze website, op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Producten

Wij verkopen zitmeubels (zoals banken, fauteuils en elementen) via onze webshop op www.destoor.nl, per telefoon en in onze fysieke showroom aan de Energiestraat 7 in Naarden.

Alle afbeeldingen, specificaties en andere gegevens over de producten zijn een indicatie. De Stoor kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van de producten. De weergegeven maten zijn circa maten.

De producten zijn op maat gemaakt en kunnen daarom verschillen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden op onze website over designs, foto’s en andere informatie over een product.

Alle aanbiedingen en offertes van de Stoor zijn vrijblijvend. Een aanbod bestaat uit een omschrijving van een product en eventuele diensten.

Garantie

De Stoor biedt standaard 30 maanden garantie.

De garantie omvat niet de gewone slijtage, situaties die ontstaan zijn door verkeerd onderhoud of helemaal geen onderhoud, montage en opstelling die niet overeenkomen met de gebruiksaanwijzing, het afgeven van andere voorwerpen en stoffen, alsmede vlekken van voedsel, vloeistoffen, en dergelijke.

Bestellingen

Als je een bestelling plaatst via de webshop dien je gegevens in te vullen (naam en adres). Ook bij aankoop bij ons in de showroom geef je gegevens op. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens.

Nadat je een bestelling hebt geplaatst stuurt de Stoor een orderbevestiging per email.

Je kunt het bestelde product wijzigen binnen 24 uur na ontvangst van de orderbevestiging.

De Stoor mag een verzoek tot wijziging van een product weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden (zoals wijziging van een op maat gemaakt product).

Prijzen

De genoemde prijzen zijn allen inclusief BTW en in Euro. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de Stoor niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Betalen

De (totale) prijs inclusief BTW van de producten staat in onze webshop en fysieke showroom aangegeven. Nadat producten zijn besteld worden de prijzen daarvan niet verhoogd.

Bij een bestelling dien je een aanbetaling ter hoogte van €500,- exclusief btw te betalen. Wanneer je telefonisch, per mail of in de showroom een bestelling plaatst kun je de aanbetaling overmaken per bankoverschrijving. Het resterende bedrag moet voorafgaand aan levering worden overgemaakt per bankoverschrijving. Indien het resterende bedrag niet op tijd is voldaan wordt er ook niet geleverd. Als je buiten Nederland of België een bestelling doet dan dien je het gehele bedrag voorafgaand aan levering te betalen.

Als je handelt vanuit beroep of bedrijf en een zakelijke bestelling doet binnen Nederland of België dien je 50% vooraf te betalen. Het resterende bedrag wordt na levering overgemaakt per bankoverschrijving. Als je buiten Nederland of België een bestelling doet dan dien je het gehele bedrag voorafgaand aan levering te betalen.

Je kunt in onze webshop betalen met iDEAL, PayPal, credit card en Mister Cash.

Leveringen

Elke zitbank wordt speciaal voor jou op maat gemaakt. Na je bestelling geven we de opdracht zo snel mogelijk in bij de fabriek. Houd voor de levering 8 tot 10 weken aan. Zodra we weten wanneer je bestelling aankomt in ons magazijn, nemen we contact met je op om een bezorgdatum af te spreken.

Wij leveren je product af op het adres dat je bij de bestelling hebt opgegeven. Je kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. JP Haarlem Delivery verzorgt de distributie.

Levering tot de begane grond in Nederland is kosteloos, in België kost dit €49,- (incl. btw). Transport en eventuele montage naar een hogere verdieping is mogelijk in overleg met de transporteur, en volledig op risico en kosten van de klant. Voor levering aan overige landen wordt een offerte aangevraagd.

Onze producten zijn vaak zwaar, en worden daarom indien nodig door twee personen vervoerd en binnengebracht. Wanneer een product zwaar is, kan het voorkomen dat de bezorgers door de omstandigheden op de afleverlocatie het product niet redelijkerwijs binnen kunnen krijgen. Deze omstandigheden dienen door jou, de klant, zoveel mogelijk geoptimaliseerd te worden.

Zorg ervoor dat alle mogelijke obstakels, die het vervoeren van de goederen kunnen bemoeilijken verwijderd zijn (kastjes, schilderijen, lampen etc.). Dek ook kwetsbare vloeren, muren en doorgangen af en/of attendeer onze chauffeur op de kwetsbaarheid.

De Stoor is niet aansprakelijk voor schade door transport vanaf de eerste deur/eerste ingang. Wel helpen wij je graag om het product binnen te plaatsen.

Je dient aanwezig te zijn tijdens levering, anders brengen wij annuleringskosten (€ 45,-) in rekening.

Indien een product niet naar binnen kan en andere transportmiddelen (takel of verhuislift) moeten worden ingezet, is dit volledig voor rekening en risico van jou.

De Stoor en transportpartner JP Haarlem Delivery hebben het recht om een levering af te breken indien de chauffeur aangeeft dat de afleversituatie onverantwoord is. Transportkosten en eventuele meerkosten zijn voor rekening van jou.

De bezorging kan door verkeersomstandigheden of andere onverwachte ontwikkelingen buiten de gegeven tijdsindicatie plaats vinden.

Mocht je niet tevreden zijn over de manier waarop de producten zijn vervoerd, dan kun je contact opnemen met JP Haarlem Delivery, telefoon 023 5160699.

De leveringstermijnen in de orderbevestiging zijn indicatief. Wij doen ons best om de bestelling snel te leveren. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. We garanderen dat u de bestelling uiterlijk 150 dagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het product betaald hebt meteen terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen.

U kunt de geplande leveringsdatum van de bestelling wijzigen via info@destoor.nl. Indien u binnen 24 uur voor de geplande leveringsdatum de datum wilt wijzigen dient u annuleringskosten ter hoogte van €45,- (incl. btw) te betalen.

Retourneren

Als u als consument een voorraadartikel via de webshop heeft besteld, mag u het product binnen 14 dagen, nadat u het hebt ontvangen, terugsturen. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@destoor.nl. Nadat u van ons een bevestiging hebt ontvangen, moet u het product binnen 14 dagen opsturen. Als wij het product hebben ontvangen, storten wij binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag terug. De kosten voor de retourzending komen voor uw rekening. Tijdens de termijn die u heeft om te bedenken of u het product wilt houden, moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product alleen uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of u het product wilt houden. U dient dus altijd het product in de originele niet beschadigde verpakking te retourneren. Dit geldt niet voor op maat gemaakte producten zoals onderstaand omschreven.

Producten die op maat gemaakt zijn overeenkomstig de specificaties van u (zoals de gewenste maat en kleur) kunnen niet geretourneerd worden.

Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van de producten gaat pas over op u nadat het gehele bedrag door u is betaald.

Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor verkeerde productinformatie op de website dan wel de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

Bij gebruik van het product buiten Nederland, dient u zelf te verifiëren of de producten geschikt zijn voor gebruik in het betreffende land en of de producten voldoen aan de voorwaarden en (wettelijke) eisen die daaraan gesteld worden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Overmacht

De Stoor hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.

De Stoor kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan 3 maanden dan mogen beide partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.

Klachten

Als je een klacht in wilt dienen over een artikel dat je gekocht hebt bij de Stoor, neem dan contact op voordat de garantieperiode afloopt. We zullen je klacht dan onderzoeken en proberen deze zo goed mogelijk te verhelpen/herstellen. In geval van schade vragen wij enkele foto’s op te sturen van de schade aan de bank, en een beschrijving van het probleem. Wij proberen met deze informatie dan de juiste oplossing voor de klacht te vinden. Bij beoordeling kijken we of de klacht gebaseerd is op een productiefout en/of materiaalfout of te wijten is aan gewone slijtage of aangebrachte beschadigingen. Beoordelen wij dat de klacht terecht is, dan zullen wij deze over het algemeen afhandelen door het vervangen van reserveonderdelen, reparatie, of ruilen. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal de Stoor de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door u vervangen, herstellen of vergoeden. Als u een klacht later meldt dan 2 maanden na levering, komt u geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Ons uitgangspunt is altijd dat we er in alle redelijkheid met je uit proberen te komen zodat wij tevreden klanten houden.

Geschillenregeling

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. In het geval van een geschil is de rechter te Amsterdam bevoegd.

De Stoor
Correspondentieadres: Industrieweg 26, 1566 JP Assendelft.
KvK-nummer: 34159146
Btw-nummer: NL 809829538B01
Bankrekening nummer: NL 56 ABNA 0591 4368 76